Algemene voorwaarden

Betaalmethodes

Wijnen Kuipers werkt voor haar online betalingen met betaalsysteem Mollie. De algemene voorwaarden van Mollie zijn van toepassing en niet gelimiteerd. Mollie brengt een tarief per succesvolle Transactie in rekening. De tarieven voor de transacties welke Mollie in rekening brengt worden betaald door Wijnen Kuipers.

Leveringen

Graag verwijzen we nu naar onze pagina ‘Bestellingen en Leveringen’

Meerderjarig & alcoholverkoop

Wijnen Kuipers verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 – De prijzen en het assortiment op webshop.wijnenkuipers.be kunnen afwijken van de beschikbaarheid in de winkel te Holsbeek.

Verkoops- en Factuurvoorwaarden

1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper/leverancier niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
2. Klachten betreffende de leveringen dienen te gebeuren uiterlijk binnen de 48 uren na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
3. De goederen worden verzonden op risico van de koper.
4. Elk protest tegen de factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de acht dagen na de factuurdatum. men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
5. Tenzij anders bedongen, zijn de facturen contant betaalbaar .
6. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege verwijlintresten verschuldigd, te belopen van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00€.
7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Wijnen Kuipers bvba

Leuvensebaan 134
3220 Holsbeek
België
BTW: BE0841178555
KBO: 0841178555

 

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn niet beperkend en worden enkel als referentie gebruikt.